ایزو 21001 (استاندارد ایزو مدیریت مراکز آموزشی)


آشنایی با ایزو ۲۱۰۰۱

استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ الزامات سیستم های مدیریتی برای سازمان های آموزشی را مشخص می کند. تمام الزامات ایزو ۲۱۰۰۱ عمومی هستند.

بیش از ۱۰ سال پیش، سازمان جهانی استانداردسازی تصمیم گرفت تا یک استاندارد مدیریتی خاص برای سازمان های آموزشی تدوین و منتشر کند.
در سال ۲۰۱۸ ، برای اولین بار ISO 21001: 2018 منتشر شد و این استاندارد هم اکنون جایگزین استاندارد قبلی مرتبط با موضوع آموزش یعنی ISO 29990: 2010 گردید.

ایزو ۲۱۰۰۰ می تواند به جز سازمان های آموزشی در سازمان های دیگری نیز اجرایی شود که کسب و کار اصلی آنها آموزش نیست مثلا بخش آموزش کارکنان یک شرکت. همچنین ایزو ۲۱۰۰۱ فقط برای سازمان هایی کاربرد ندارد که محصولات آموزشی تولید می کنند.

ایزو ۲۱۰۰۱: ۲۰۱۸ یک استاندارد مدیریتی است و هدف از ارائه آن برای بهبود کیفیت آموزش در سازمان های آموزشی است. به طور کلی، سند استاندارد بین المللی ایزو ۲۱۰۰۱ یک ابزار مدیریت مشترک برای سازمان های ارائه محصولات و خدمات آموزشی است که قادر به برآورده شدن الزامات مورد انتظار از زبان آموزان و سایر ذینفعان یا احزاب مرتبط است. این استاندارد از مهد کودک تا آموزش عالی، و همچنین مراکز آموزش حرفه ای و خدمات آموزش الکترونیکی و … کاربرد دارد.

ایزو ۲۱۰۰۱ متمرکز بر تعاملات ویژه بین یک سازمان آموزشی، یادگیرنده، مشتریان و سایر اشخاص مورد علاقه است.

ایزو ۲۱۰۰۱ الزامات سیستم مدیریت آموزشی سازمان (EOMS) را مشخص می کند وقتی که سازمان:

– نیاز به نشان دادن توانایی خود را برای ارائه، اشتراک گذاشتن و تسهیل فرایند آموزش مطابق با الزامات قانونی و قابل اجرا داشته باشد.

– هدف افزایش رضایت دانش آموختگان، مشتریان و پرسنل از طریق استفاده موثر از سیستم مدیریت آموزشی سازمان EOMS از جمله فرآیندهای بهبود سیستم باشد.

ایزو ۲۱۰۰۱ تقریبا مانند دیگر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو، چرخه Plan-Do-Check-Act (PDCA) را به کار می گیرد، که سازمان ها را قادر می سازد تا با تأکید بر مسئولیت رهبری و مسئولیت اجتماعی زمینه خود را درک کنند.

چرا استاندارد ISO 21001 (ایزو ۲۱۰۰۱) اهمیت دارد؟

امروزه سازمان‌های آموزشی در راستای بهبود مستمر در ارائه خدمات، نیاز مبرم به شناسایی سطح پاسخگویی خود به الزامات فراگیران و سایر مشتریان دارند. استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ بر تعامل بین سازمان آموزشی، فراگیران و سایر مشتریان متمرکز است.

در این راستا، ارتباط سنتی مشتری- تامین‌کننده در سازمان‌های آموزشی به همکاری مشارکتی میان این سازمان‌ها و فراگیران تبدیل شده است. صنعت آموزش با بسیاری از صنایع متفاوت است چرا که فرآیند آموزشی موفق، ممکن است احتمال موفقیت فراگیران را افزایش دهد اما چنین نتیجه ای را تضمین نمی‌کند. این استاندارد راهنمایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا در فضای پرچالش جدید مختص سازمان‌های آموزشی می‌باشد.

اخذ ایزو ۲۱۰۰۱ – صدور ایزو ۲۱۰۰۱ – دریافت ایزو ۲۱۰۰۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.