روش اجرائي كنترل آلودگي محيط در ایزو 13485.


روش اجرائي كنترل آلودگي محيط

جهت دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ کلیک کنید.

 اینجا محل درج جداول ویرایش ورژن های مستندات ایزو ۱۳۴۸۵

*   امضا جدول فوق، به معني دريافت، پذيرش و لازم الاجرا بودن اين سند و فرمهاي مربوطه مي باشد

  • هدف و دامنه کنترل آلودگی محیط در ایزو ۱۳۴۸۵ :

هدف از تدوين اين روش اجرائي ایزو پزشکی پاكيزگي محيط كار و پايش آن مي باشد و دامنه شمول آن كليه واحدهاي توليد و مرتبط باساخت محصولات شركت مي باشد

  • مراجع :

  • تعاريف :

  • اقدامات :

مواردي كه بايستي در رابطه با پاكيزگي محيط كار در شركت تحت کنترل قرار داده شود به شرح زير مي باشد :

۱- ۴  :       دستگاه ها

۱-۱ -۴ : تميزي زير دستگاهها و …

مولف مهندس زهابی ۰۹۱۶۶۹۷۰۵۷۶

جهت آموزش، مشاوره و پیاده سازی ایزو ۱۳۴۸۵ تماس بگیرید