دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دسته: الزامات اساسی تجهیزات پزشکی

الزامات اساسی تجهیزات پزشکی

نمایش یک نتیجه

  • مكان گيرنده

    طبق استاندارد شرکت ها برای اینکه نشان دهند که محصول تولیدی اشان برای جامعه مطمئن است.

    باید الزامات اساسی مطمئن بودن آنرا در قالب یک سند به بقیه نشان دهند.

    الزامات اساسی شامل طراحی، تولید، تا اسقاط میباشد.

    افزودن به سبد خرید