تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

برچسب: الزامات اساسی

الزامات اساسی

نمایش یک نتیجه

  • مكان گيرنده

    طبق استاندارد شرکت ها برای اینکه نشان دهند که محصول تولیدی اشان برای جامعه مطمئن است.

    باید الزامات اساسی مطمئن بودن آنرا در قالب یک سند به بقیه نشان دهند.

    الزامات اساسی شامل طراحی، تولید، تا اسقاط میباشد.

    افزودن به سبد خرید