دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

روش اجرايي رسيدگي به نظرات و شکايات و نظرسنجي از مشتريان

ریال300.000

روش اجرايي رسيدگي به نظرات و شکايات و نظرسنجي از مشتريان دستورالعمل اجرایی را شرح می دهد که مشتری مداری محور اصلی مبحث آن می باشد.