دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

دانلود مستندات ایزو 13485 تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و …

تماس با پشتیبانی 0989166970576

روش اجرايي کنترل و مراقبت از تجهيزات پايش و اندازه گيري

ریال400.000

روش اجرايي کنترل و مراقبت از تجهيزات پايش و اندازه گيري مستندی است که سازمان ها در آن چگونگی کنترل و نگهداری تجهیزات خود را که قابلیت پایش و اندازه گیری را دارند را شرح می دهند