تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

روش اجرايي کنترل محصول نامنطبق

700.000ریال

در روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق دستورالعمل و روش ها و فرم هایی فراهم شده است که بتوان محصولی که انتظارات فنی و کیفی مورد نظر را نتوانسته پاس کند از محصولات دیگر جدا شود و منتظر اقدامات لازم توسط واحد مدیریت کیفیت بماند.