تماس با پشتیبانی 0989166970576
تماس با پشتیبانی 0989166970576

کنترل کیفی حین تولید

300.000ریال

کنترل کیفی حین تولید شامل دستورالعمل و روش اجرایی و فرم هایی است که هرگاه یک محصول فرایند تولیدی را پشت سر می گذارد از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد که آیا محصول به درستی در حال ساخته شدن است یا نه.

 

مقاله در حال نگارش …

مولف : مهندس زهابی