دستورالعمل نظارت و بررسی دستگاه های با کاربرد و قابلیت اندازه گیری

60.000ریال

دستورالعمل نظارت و بررسی دستگاه های با کاربرد و قابلیت اندازه گیری مستندی است که سازمان برای کالیبراسیون و بازرسی کیفی دستگاه های اندازه گیری و همچنین محصولات خود به کار میگیرد که تلرانس خطاهای آنها را بصورت دوره ای مورد بررسی قرار دهد.

0 کالا در سبد خرید
0ریال