دستورالعمل نگهداری، حمل و حفاظت از محصول .

60.000ریال

دستورالعمل نگهداری، حمل و حفاظت از محصول زمانی کاربرد دارد که محصول در انبارها نگهداری می شود و نیاز است شرایطی محیاء شود که محصول بصورتی در دما و شرایطی مناسب چیده شود که بر عملکرد و کارایی آن تاثیر منفی ایجاد نشود.

0 کالا در سبد خرید
0ریال