روش اجرايي رسيدگي به نظرات و شکايات و نظرسنجي از مشتريان .

300.000ریال

روش اجرايي رسيدگي به نظرات و شکايات و نظرسنجي از مشتريان دستورالعمل اجرایی را شرح می دهد که مشتری مداری محور اصلی مبحث آن می باشد.

0 کالا در سبد خرید
0ریال