روش اجرایی ارزیابی بالینی

80.000ریال

هنگامی که یک محصول که بصورت مستقیم با انسان سر و کار دارد ساخته می شود نیاز دارد که قبل از استفاده توسط انسان مورد آزمایش قرار گیرد در این آزمایش محصول بصورت غیر مستقیم و امن توسط انسان آزمایش می شود

روش اجرایی یا دستورالعمل ارزیابی بالینی استانداردها و قوانین به کارگیری محصولات حساس بخصوص تجهیزات پزشکی را شرح می دهد

مقاله در حال نگارش …

مولف : مهندس زهابی

0 کالا در سبد خرید
0ریال