روش اجرایی فروش و بازنگری قرارداد

340.000ریال

توضیحات

مطمئناً هر سازمانی روش اجرایی فروش مختص به خود را دارد، متن زیر نمونه یک روش اجرایی فروش در یک شرکت صنعتی است که می تواند نمونه خوبی برای تدوین روش اجاریی فروش باشد.

1-هدف :
شناخت خواسته های مشتری و الزامات قانونی و توليد محصولات منطبق.

2-دامنه :
کليه قراردادهای فروش محصول که از طريق قرارداد رسمی يا يادداشت تفاهم يا صورت جلسه يا تقاضای شفاهی انجام می گيرد.

3-مسئوليت¬ها :
کلیه مسئولين و مديران در حيطه مربوط به فعاليت خود مسئوليت انجام کارهای محوله را دارا  می باشند.

امکان سنجی سفارش مشتری:
پس از دريافت سفارش مشتری مشخصات خواسته شده از سوی مشتری به طور کامل در فرم ثبت سفارش مشتري و امكان سنجي  وارد شود و طبق مندرجات فرم و تأييد مسئولين مرتبط (کنترل کيفيت- انبار- توليد يا بازرگاني) در صورت تأييد کامل پذيرش سفارش مشتری از سوی سازمان به مشتری اعلام می¬شود.

عقد قرارداد:
چنانچه مشتری تمايل به عقد قرارداد داشته باشد با دعوت از مشتری يا نماينده رسمی او در محل کارخانه يا دفتر مرکزی طبق فرم قرارداد قرارداد لازمه منعقد می¬شود و در غير اين صورت همان فرم ثبت سفارش مشتري و امكان سنجی  به عنوان قرارداد تلقی شده و توليد و ارسال محصول طبق آن انجام مي¬گيرد.

بازنگری قرارداد يا سفارش دريافت شده از سوی مشتری:
قبل از اولين مرحله از توليد محصول قرارداد منعقد شده بين مشتری و سازمان يا سفارش دريافت شده از سوی او طبق فرم ثبت سفارش مشتري و امكان سنجي  بايد توسط نماينده محترم مديريت در تضمين کيفيت طبق چک ¬ليست بازنگری قرارداد/درخواست مشتری مورد بازنگری قرار گيرد.
تذكر: چنانچه سفارش نياز به بازنگری دارد اين بازنگری قبل از اجرای اولين مرحله توليد انجام مي گيرد.

ارسال فاکتور نهايی:
در زمان تحويل دهی محصولات درخواست شده، فاکتور نهايی محصول از طرف واحد حسابداري  بعد از پرشدن کامل مندرجات آن به مشتری تحويل داده می شود و نحوه پرداخت مبلغ فاکتور مشخص می¬شود.

بازنگری
مسئول بازنگری اين دستورالعمل با مسئول فروش يا نمايندۀ مديريت می باشد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فنی مهندسی زهابی
  • فروشنده: فنی مهندسی زهابی
  • آدرس: تهران، سبلان جنوبی، پلاک 30
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
0 کالا در سبد خرید
0ریال