شرح وسیله

60.000ریال

در شرح وسیله تجهیزات پزشکی باید موارد زیر در مورد محصول توضیح داده شود

 

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل :

ﺷﻤﺎرە ﺛبﺖ ﻣﺤﺼﻮل :

کﻼس ﺧﻄﺮ  :

توضیحات مربوط به محصول شامل حیطه کاربرد ، اصول عملکردی ( قابلیتها ، ورودی و خروجی وسیله ، جامعه بیماران هدف )

حیطه کاربرد وسیله :

اصول عملکردی :

قابلیتها :

ورودی و خروجی وسیله :

جامعه بیماران هدف :

محدودیت های کاربرد وسیله :

 نقشه های فنی ، الکتریکی ، مکانیکی و … 

 

 

شرح اجزاء بردها و قطعات عملیاتی منضم به اطلاعات تصویری :

پیوست می باشد.

 

لیست لوازم جانبی و دیگر تجهیزاتی که در ترکیب با وسیله استفاده خواهند شد : ندارد

 

لیست نرم افزارهای مورد استفاده : ندارد

 

 

 

 

 

 

0 کالا در سبد خرید
0ریال