کنترل کیفی حین تولید

300.000ریال

کنترل کیفی حین تولید شامل دستورالعمل و روش اجرایی و فرم هایی است که هرگاه یک محصول فرایند تولیدی را پشت سر می گذارد از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد که آیا محصول به درستی در حال ساخته شدن است یا نه.

 

مقاله در حال نگارش …

مولف : مهندس زهابی

0 کالا در سبد خرید
0ریال