کنترل کیفی نهایی محصول

400.000ریال

کنترل کیفی نهایی محصول شامل روش اجرایی و دستوالعمل و فرم هایی است که در آن به کنترل محصول از لحاظ کیفیت ساخت بعد از اتمام تمام مراحل مونتاژ و تست می پردازد.

همچنین کنترل کیفی نهایی محصول شامل شرایط بسته بندی و برچسب زنی و مدارک همراه نیز می باشد.

 

مقاله در حال نگارش …

مولف : مهندس زهابی

0 کالا در سبد خرید
0ریال