اظهارنامه انطباق محصول

100.000ریال

توضیحات

در اظهارنامه تطابق تولید کننده گان تجهیزات پزشکی تطابق محصول خود را با الزامات بین المللی در قالب یک مستند به اداره کل تجهیزات پزشکی تقدیم می نمایند.

گواهی DOC چیست؟

DOC مخفف Declaration of Conformity به معنی گواهی انطباق محصول یا اظهارنامه تطابق محصول می باشد.
ارزیابی انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پدیدآورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرایندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهینامه انطباق محصول انجام می‌گردد.
⦁ ارزیابی مستندات فنی محصول
⦁ ارزیابی مقدماتی فرآیندهای تولید/ کنترل کیفیت سازمان
⦁ بازرسی و آزمایش محصول
⦁ تعیین اقدامات اصلاحی (در صورت نیاز)
⦁ ارزیابی نهائی فرآیندهای تولید / کنترل کیفیت سازمان و صدور گواهینامه
انطباق محصول و یا تایید نوعی محصول (Type Approval) نیز در دیسیپلین‌های مشخص بر اساس نمونه محصول ارائه شده از سوی پدیدآورنده محصول، قابل انجام می‌با‌شد.

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی استبرگشت به فروشگاه