روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

320.000ریال

توضیحات

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول:

۱- هدف :
کسب اطمينان از اينکه مواد و قطعاتي که از انبار در خط توليد قرار مي گيرند و در کليه مراحل ابتدا، انتهاي توليد و بسته بندي و تحويل به مشتري مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت بروز هر گونه عدم تطابق امکان بررسي بر روي علل بروز مشکل مطابق شناسه هاي موجود قابل رديابي باشد.

۲- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل کليه پرسنل توليدي ، محصولات ، مواد اوليه ، تجهيزات و تاسيسات شرکت است.

۳- مسئوليت :
۳- ۱ – مسئوليت اجراء بند ۴-۱- با سرپرست توليد و مسئول انبار است .
۳-۲- مسئوليت اجراء بند ۴-۲- با سرپرست كيفيت است .
۳-۳- مسئوليت اجراء بند ۴-۳- با سرپرست توليد و مسئول نگهداري و تعميرات است .

۴- شرح عمليات :
شناسايي و رديابي پرسنل توليدي ، مواد اوليه ، محصولات مياني و محصولات  و واحدهاي توليدي ، تاسيسات و دستگاهها ، تجهيزات ، محل هاي نگهداري مواد بشرح ذيل است
۴-۱- شناسايي و رديابي پرسنل توليدي بشرح ذيل مي باشد.

۴-۱-۱- پرسنل خطوط كاغذ ، پرس و بسته بندي با شلوار كار سرمه اي رنگ.
۴-۱-۲- پرسنل تفكيك با شلوار كار قهوه اي روشن رنگ.
۴-۱-۳- پرسنل مهندسي با روپوش كار فيروزه اي يا لباس سرهم آبي رنگ.
۴-۱-۴- پرسنل انبار با روپوش سرمه اي رنگ .
۴-۱-۵- پرسنل نگهداري و تعميرات با لباس سرهم سرمه اي رنگ.
۴-۱-۶- پرسنل خدمات با شلوار كار سبز رنگ .
۴-۱-۷- پرسنل اشپزخانه با لباس سفيد رنگ .
۴-۱-۸- پرسنل ماشين آلات با لباس بند دار آبي رنگ .
۴-۱-۹- پرسنل انتظامات با پيراهن سرمه اي رنگ .

۴-۲- شناسايي مواد اوليه ، محصولات مياني و محصولات از طريق برچسب نصب شده بر روي آنها انجام و بشرح ذيل است.

۴-۲-۱- مواد اوليه داراي برچسبي بر روي آنها مي باشد كه در محل هاي انبار آنها قابل شناسايي هستند.
4-2-2- كاغذ ملامينه شده از طريق فرم FW704-02-05 (فرم ثبت مشخصات کاغذهاي ملامينه شده) قابل شناسايي است كه قبل از مصرف در خط پرس در انبار موقت كاغذهاي ملامينه شده قابل شناسايي است.

4-2-3- كد فر شناسايي محصول نهايي FW704-03-04 (فرم شناسايي محصول ) مي باشد.
4-2-4- مواد اوليه تفكيك شده ( MDF ) يا نئوپان با برچسبي به كد FW803-04-01 (فرم تفكيك و درجه بندي كيفي لوحه هاي ورودي خام ) به واحد پرس منتقل مي شود.

۴-۳- واحدهاي توليدي ، تاسيسات و دستگاهها ، تجهيزات ، محل هاي نگهداري مواد را از طريق تابلو هايي كه بر روي آنها نصب شده است مي توان شناسايي كرد.

۴-۴- شناسايي اقلام ورودي ، قطعات و ماشين آلات با توجه به سيستم كدينگ موجود در انبار صورت مي گيرد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فنی مهندسی زهابی
  • فروشنده: فنی مهندسی زهابی
  • آدرس: تهران، سبلان جنوبی، پلاک 30
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
0 کالا در سبد خرید
0ریال