روش اجرايي مميزي داخلي کيفيت

700.000ریال

دستورالعمل مميزي داخلي کيفيت شامل روش اجرایی ممیزی کیفیت و تمامی فرم ها و جداول برای ممیزی داخلی واحدهای مختلف می باشد تا درصورت عدم انطباق واحدها و کارکنان مختلف با الزامات ایزو 13485 توسط نماینده مدیریت فرم اقدام اصلاحی برای واحد مورد نظر پرشود

مقاله در حال نگارش …

مولف : مهندس زهابی

0 کالا در سبد خرید
0ریال